Manengouba dagen

Manengouba-dag 2014

Wat was het leuk om elkaar weer allemaal te ontmoeten op de Manengouba-dag die plaatsvond op zaterdag 20 september in “t Eekhoornnest in Soest. Deze locatie begint al een vertrouwde plek te worden. We waren met omstreeks 50 aanwezigen.
We begonnen met een kort verslag van de activiteiten van de stichting waarbij we met trots de eerste foto’s van de nieuwbouw in Baham konden tonen. Ook hebben we onze onzekerheid over de toekomst van de stichting gedeeld. De penningmeester wees erop dat het eigen vermogen van de stichting minder wordt. Eind 2013 bedroeg het eigen vermogen € 49.000,00. De gemiddelde leeftijd van de donateurs is nu 71 jaar. Wat dit voor de toekomst van de stichting betekent is nog onduidelijk.
Met het onderdeel “Souvenirs partagés” kwamen de verhalen los. Aan de aanwezigen was gevraagd om voorafgaand aan de bijeenkomst een foto van hun vroegere huis in Kameroen of ook van huisgenoten op te sturen. Velen hadden dit gedaan en het werd heel geanimeerd.
Door het oproepen van de herinneringen kon je een glimp zien van hoe het vroeger was geweest: de verontwaardiging over sommige situaties die als onrechtvaardig waren beleefd, maar ook de humor, de geestdrift, het was er weer allemaal! Het was fascinerend om te horen welke herinneringen en emoties naar boven kwamen. Veel herinneringen konden door andere aanwezigen worden bevestigd, maar soms moesten ze ook worden herzien. Het was natuurlijk niet vreemd dat dit gesprek uitliep.
Daarna kon er gewandeld worden, er was een Kameroenese maaltijd en er was veel ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. De verschillende generaties troffen elkaar bij een goed glas bier en het was dan ook al laat toen de laatste personen naar huis gingen.

Foto’s van de dag

Manengouba-dag 2014 6 Manengouba-dag 2014 3 Manengouba-dag 2014 5 manengouba-dag 2014 2  Manengouba-dag 2014 1 Manengouba-dag 2014 7Manengouba-dag 2014 4Manengouba-dag 2014 9  Manengouba-dag 2014 8 Manengouba-dag 2014 10