Start pilot-project Calabash in Kameroen

11 februari 2020

Zoals jullie allemaal weten is dit het laatste jaar voor de Stichting Manengouba. Door verminderde inkomsten heeft het bestuur moeten besluiten dat de stichting eind 2020 zal worden opgeheven.

Echter, in april 2019 gebeurde er iets bijzonders. Bij toeval kwam ik terecht op de website “De Ge-vulde Waterkruik”, www.degevuldewaterkruik.nl. Ik ontdekte dat deze organisatie zich in Guinee-Bissau bezig houdt met de drinkwatervoorziening door het opvangen en opslaan van regenwater. Er is een waterreservoir ontwikkeld, dat de naam Calabash heeft gekregen.

Ik was vooral geraakt door het feit dat de Calabash bedoeld is voor het platteland, dat hij lokaal gemaakt wordt met eenvoudige middelen en dat hij goedkoop is. En natuurlijk dat het regenwater omgezet wordt in drinkwater, doordat het water in het donker wordt opgeslagen.

Meer over de Calabash is te vinden op de website: www.degevuldewaterkruik.nl en in de flyer onderaan dit bericht.

Ik vind de Calabash een prachtig product en zou hem graag in Kameroen introduceren. Ik dacht aan Ngwanou Daniel, de directeur van het Centre Polyvalent de Formation (CPF) in Mbouo. Hij heeft enkele jaren geleden (met hulp van Manengouba) de opleiding van installateurs van zonnepanelen opgezet. Dat heeft hij goed gedaan, met oa als gevolg dat hij nu een langlopende samenwerking heeft met een Technische Hogeschool in Dresden. Ik overlegde met Ngwanou en beiden denken we dat het mogelijk is de Calabash in Kameroen te introduceren.

Visie

In onze visie is in het project ook een rol voor de kerk, de Eglise Evangélique du Cameroun (EEC), weggelegd, vanuit de gedachte dat de kerk overal present is en een voorbeeldrol kan vervullen. Want, natuurlijk zullen de mensen moeten wennen aan het idee dat je op deze manier drinkwater kunt krijgen. Gestart zal worden met een pilot-project.

Een beperkt aantal reservoirs zal worden geplaatst daar waar mensen ze zien en gebruiken. En er zal een voorlichtingscampagne worden gestart, waarbij dominees een rol kunnen spelen. Dit betekent ook dat reservoirs geplaatst zullen worden waar dominees en toekomstige dominees er ken¬nis van kunnen nemen. Zo zal zeker een reservoir worden geplaatst bij de theologische opleiding in Ndoungue en mogelijk naast enkele pastorieën van regionale presidenten. Veel mensen kunnen ze daar zien, het water proeven en luisteren naar de voorlichting.

Donatie

Ja, het is dus toch weer een verzoek om donatie. De introductie van de Calabash in Kameroen voelt voor mij persoonlijk als een mooie en goede afsluiting van jaren bemoeienis met Kameroen. Ik wil dit heel graag doen en vraag jullie mij daarbij te helpen en een speciale gift over te maken op de bankrekening van de Stichting Manengouba met vermelding: Calabash. Voor de pilot is een bedrag van € 4.000 nodig.

Hoewel de Stichting Manengouba eind 2020 zal worden opgeheven, kan nu nog gebruik gemaakt worden van het bankrekeningnummer NL38INGB0007618686 tnv Stichting Manengouba te Soest.

Hartelijke groet,

Gerard van Noort

Bijlage: flyer “Ieder huis water, ieder huis een Calabash!”