Zoeken naar eigen inkomsten: het landbouwproject

Achtergrond

LandbouwprojectVanaf het begin zoekt Pokam Zacharie naar mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren voor AHP2V.

Er wordt begonnen met kippen, maar de concurrenten kunnen de eieren goedkoper leveren. Bij de varkens breekt de varkenspest uit. De overtuiging groeit dat de landbouw het meest betrouwbaar is, of, zoals Zacharie zegt: “La terre ne trompe pas!!”

In oktober 2007 schenkt de Chef Superieur van het dorp Bapi een terrein van tenminste 6 hectaren aan het Centrum. Dat is een prachtige geste, bekrachtigd door een “Acte de Donation”. De Chef en zijn notabelen ontvangen geschenken als dank en er wordt een projectplan geschreven. Kerk in Actie is bereid de aanloopkosten van het project te financieren tot een bedrag van € 22.000.

De Stichting Manengouba neemt op zich om de brug die naar het terrein voert te repareren.

En dan gebeurt het onwaarschijnlijke: gedurende meer dan 5 jaar houdt de Chef iedereen aan het lijntje, maar hij doet niets. De overdracht van het terrein vindt niet plaats. Getracht wordt om door overreding de chef tot andere gedachten te brengen. Het helpt niet.

De hulp van de Sous-Prefect wordt gevraagd, zonder resultaat. Een brief aan de Prefect blijft zonder succes. De Gouverneur belooft iets te doen, maar wordt te snel overgeplaatst om iets te bereiken. Bij zijn opvolger wordt een officiële klacht ingediend, maar het lukt ook hem niet om de chef tot de orde te roepen.

Overleg in 2012 leidt ertoe dat Kerk in Actie accepteert dat het project op een ander terrein wordt uitgevoerd.

Uitvoering

In 2013 koopt het Centrum een terrein van ruim 5 hectaren in Soukpen en daarop wordt heel voortvarend het landbouwproject gestart. In de regen maanden van 2013, kunnen de eerste bonen worden gezaaid en de jonge kookbananen (plantains) worden geplant. Inmiddels heeft de eerste oogst plaats gehad.

Aan de rand van het terrein is een huis gebouwd van leem. De afbouw moet nog plaats hebben. In het huis kan gewoond worden door mensen die op het land werken en materiaal kan er worden opgeslagen.

Foto’s landbouwproject