Waterleiding Echoc

Achtergrond

Route EchocEchoc ligt in de West-Provincie van Kameroen, op 10 km van de plaats Santchou en is te bereiken via een slechte zandweg, in de regentijd een modderweg, die dan alleen door Landrovers en vrachtwagens gebruikt kan worden. In Echoc wonen ruim 2600 mensen. De bevolking bestaat met name uit boeren die koffie verbouwen en daarnaast voor hun eigen gebruik een variëteit aan gewassen, zoals manioc, macabo’s, ignames, bananen, bonen en groenten. Door de lage koffieprijs op de wereldmarkt (0,35 € per kg) is het een moeilijk en arm bestaan.

Sinds 1993 bestaat in Echoc een Comité de Développement

De grote problemen zijn het ontbreken van een gezondheidspost, een waterleiding, electriciteit en de slechte toegangsweg. Het comité heeft onze hulp ingeroepen om samen een oplossing te zoeken voor één of meer problemen van het dorp. Een bestuurslid van de Stichting Manengouba heeft Echoc 2x bezocht en daar met de bevolking de problemen besproken. Ook is samen met de waterbouwkundig ingenieur van de firma HYDROGLOBAL de bron bezocht die gebruikt zal worden voor de waterleiding.

Water

Het klimaat van Echoc is niet droog, maar het oppervlaktewater is verontreinigd en ongeschikt als drinkwater. Hoger op de berghellingen ligt een bron met schoon water. Een waterbouwkundig ingenieur van de firma HYDROGLOBAL onderzocht deze bron: het water is inderdaad schoon en de hoeveelheid (± 0,5 liter/seconde) is voldoende om een waterleiding aan te leggen, gebaseerd op de zwaartekracht, en daardoor weinig gevoelig voor storingen. HYDROGLOBAL heeft het project doorgerekend en een begroting opgesteld.

Doelstellingen van het project

De doelstelling van het project op korte termijn is de voorziening van schoon drinkwater voor de bevolking van Echoc, met op dit moment een inwonertal van 2600 mensen. In de projectbeschrijving van HYDROGLOBAL is ook de lange termijn onderzocht. Bij een bevolkingsgroei van 2,5% per jaar bedraagt de bevolking over 20 jaar 4300 mensen. Ook voor dit aantal mensen is de capaciteit van de waterleiding voldoende. Voorzien is tevens het onderhoud van de waterleiding. Enkele personen, aangewezen door het dorp, zullen – tijdens de aanleg van de waterleiding – worden opgeleid tot loodgieter, zodat zij het onderhoud van de waterleiding kunnen verzorgen. Om het onderhoud ook te kunnen betalen zal aan iedere familie een kleine jaarlijkse bijdrage worden gevraagd.

Verwachte resultaten

In de eerste plaats zal het project leiden tot een verbetering van de gezondheid van de doelgroep door een vermindering van ziekten, veroorzaakt door het gebruik van verontreinigd drinkwater.

De aanwezigheid van drinkwater dichtbij zal de moeite en arbeid verminderen van vooral vrouwen en kinderen die nu het drinkwater op groter afstand moeten halen. In het algemeen draagt het verbeteren van de situatie in de dorpen bij aan een vermindering van de trek naar de steden.

Project

Het project voorziet in de aanleg van een waterleiding in het dorp met een lengte van 3700 meter en het plaatsen van 20 kranen, te weten 18 openbare kranen en 2 kranen op de plaats die bestemd is voor de (toekomstige) gezondheidspost. De openbare kranen liggen ongeveer 200 meter van elkaar. Ook worden 2 personen opgeleid voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties.

Betrokkenheid doelgroep 

Het project is voorbereid door de CODEMMFO en de Stichting Manengouba. De doelgroep is betrokken bij de uitvoering van het project in die zin dat het graafwerk van de sleuven zal worden verricht door de bevolking van Echoc als eigen participatie aan het project. Na beeindiging van de bouw zal voor het onderhoud een dorpscomité worden ingesteld en zal aan de gebruikers een kleine jaarlijkse bijdrage worden gevraagd. Voor het onderhoud zullen 2 personen worden opgeleid, die hun werkzaamheden zullen verrichten onder leiding van het comité.

Begroting en financiering

Begroting en financiering Echoc

Meer over Waterleiding Echoc