Nieuwbouwproject AHP2V in Baham

Achtergrond

Nieuwbouw Baham t.b.v. AHP2VBij de start van het gehandicaptencentrum AHP2V  in 1997 kreeg Pokam de beschikking over 3 klaslokalen in een bestaand schoolgebouw. Aan de kopse kant van het gebouw werden twee douches en twee toiletten aangebouwd en met behulp van triplex-platen werden de klaslokalen omgevormd tot kleine provisorische slaapkamers en 2 kantoorruimtes. In de onzekere beginfase kon men het hiermee redden.

Nu, na 18 jaar is de situatie geheel anders. Het centrum heeft een vaste plaats in de regio en wordt gewaardeerd. Het is niet meer nodig de gehandicapten te zoeken, de ouders komen nu zelf met hen naar het Centrum. Een afdeling fysiotherapie is ontwikkeld, waarvoor de Prefect van Baham indertijd een terrein beschikbaar stelde. Er zijn relaties met de Vereinte Evangelische Mission (VEM) en met het gehandicaptencentrum Wittekindshof in Duitsland. Een landbouwproject van 5 hectaren is recent opgestart om meer eigen inkomsten te genereren.

Door al deze factoren is de continuïteit van het Centrum veel zekerder geworden en is het zinvol nieuwbouw te plegen ter vervanging van de huidige slechte huisvesting. Voor deze geplande nieuwbouw heeft de Prefect van Baham in 2011 opnieuw een terrein beschikbaar gesteld, wel met de verplichting om op het terrein te bouwen binnen 4 jaar. Het terrein grenst aan het stuk grond dat eerder werd toegewezen voor het gebouw van de fysiotherapie. Het terrein heeft enkele grote rotsen.

Nieuwbouw plannen

Voor de nieuwbouw is een tekening gemaakt die na het bezoek van POKAM Zacharie aan Duitsland is aangepast.

Centraal in het gebouw ligt de eetzaal met aan weerszijden een woonkamer, één voor de meisjes en één voor de jongens. In de nu bestaande situatie is er voor de meisjes geen mogelijkheid zich af te zonderen voor een persoonlijk gesprek, en dat wordt echt als een nadeel gevoeld. De scheidingswanden tussen de eetzaal en de woonkamers bestaan uit openslaande deuren, zodat bij speciale gelegenheden één grote ruimte gecreëerd kan worden. Achter de eetzaal zijn 2 keukens gepland, een moderne en daarachter een traditionele keuken.

Aan weerszijden van de woonkamers bevinden zich de slaapkamers, 5 kamers voor de meisjes en 5 voor de jongens. De kamers zijn bestemd voor 2 personen. Tijdelijk is met behulp van een stapelbed een bezetting van 3 personen mogelijk. De capaciteit wordt hiermee maximaal 25 personen. Er zijn in totaal 4 toiletten, 2 toiletten naast de eetzaal en 2 naast de slaapkamers. Deze toiletten zijn gecombineerd met een wastafel en ze zijn aangesloten op een septic tank.

Bij het plan hoort ook een watervoorziening. Deze is niet op de tekening aangegeven. De watervoorziening bestaat uit het aanleggen van een reservoir van 4000 liter (2 kunststof vaten van 2000 liter) op een betonnen constructie.

Uitvoering project

De Stichting Manengouba heeft de gewoonte pas met de uitvoering van een project te beginnen wanneer de financiering rond is. Door de bijzondere situatie is bij dit project van deze gewoonte afgeweken. Het gebrek aan eigen inkomsten van het Centrum (door de vertraging van het landbouwproject) zorgde jarenlang voor terughoudendheid bij de uitwerking van het nieuwbouwproject. Anderzijds kende het in 2011 ter beschikking gestelde terrein de verplichting om binnen een periode van 4 jaar het terrein tot ontwikkeling te brengen.

Toen in 2013 het landbouwproject was opgestart en de samenwerking met Wittekindshof in Duitsland tot stand gekomen, kon ook het nieuwbouwproject verder worden uitgewerkt. Onder de tijdsdruk van de periode van 4 jaar en bij een beschikbaar bedrag van bijna 50% van de totale kosten, werd besloten de bouw te splitsen in 2 delen, de ruwbouw en de afbouw. De ruwbouw betreft de fundering, het opmetselen van de muren, en aanleg dakspanten en dakbedekking.

In juni 2014 werd het contract voor de ruwbouw getekend voor een bedrag van € 41.340. In het contract zijn de verschillende termijnbetalingen beschreven, gekoppeld aan controles door het bouwcomité. Begin juli begon het werk aan de fundering.

Op 22 december constateert het bouwcomité dat het opmetselen van de muren volgens de regels is uitgevoerd. En op dit moment, februari 2015, wordt gewerkt aan het dak.

Foto’s nieuwbouwproject AHP2V in Baham