Lopende projecten

Hier treft u de projecten aan waar de Stichting Manengouba op dit moment bij betrokken is.

AHP²V

De Stichting Manengouba is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP²V, voorheen CFRASH.