Fysiotherapie-gebouw voor het centrum CFRASH

Achtergrond

Oefentherapie met UliVan de directeur van het Centrum CFRASH werd in 2002 een verzoek om steun ontvangen voor het opzetten van een behandelcentrum voor de gehandicapten.

Een Nederlandse fysiotherapeute bezocht het Centrum verschillende malen en hielp bij het uitwerken van de plannen en het maken van de eerste tekeningen voor het gebouw. In het gebouw zijn enkele oefen- en behandelruimtes voor fysiotherapie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een kortdurende opname van enkele personen.

Betrokken partijen

De financiële basis van het project waren de activiteiten van de Scholengemeenschap “de Waerdenborch” in Holten. Deze scholengemeenschap organiseert ieder jaar een themadag, waarin voorlichting en bewustwording over de problematiek van de Derde Wereld centraal staan. Deze themadag, waarop allerlei acties worden gevoerd om geld in te zamelen, heeft steeds plaats vlak voor de Kerstvakantie. De Waerdenborch heeft ons project voor 3 jaar geadopteerd 2003 tot 2005. De Stichting Manengouba droeg bij, evenals Simavi. De collectes van de Hagediensten in Doorn waren regelmatig voor het project.

Wilde Ganzen en de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) steunden het project via zg verdubbelingsacties. De totale begroting bedroeg € 56.475.

De Waerdenborch adopteerde het project gedurende drie jaar, dus was de totale bijdrage ook pas na drie jaar beschikbaar, evenals de genoemde verdubbelingsacties. De uitvoering van het project duurde daardoor vrij lang. De oplevering van het gebouw had plaats op 3 augustus 2006.

Resultaten

Financiëel was het een goed project. De opbrengst van de Waerdenborch was hoger dan verwacht, en daardoor ook de verdubbeling door Wilde Ganzen. Bovendien werd het hout voor de dakspanten gratis ter beschikking gesteld door Reef Hout. Omdat er toch een waterprobleem bestaat, waarbij er dan geen water is om het toilet door te spoelen, is de rest van het geld gebruikt om een buitentoilet te maken geplaatst op een diepe put en dit gecombineerd met een plaats waar gewassen kan worden en gekookt.

Al tijdens de bouw waren pogingen gedaan om een fysiotherapeut te vinden, maar zonder resultaat. In december 2006 ontving het CFRASH een brief van de Vereinte Evangelische Mission (VEM) Duitsland waarin gesproken wordt over de mogelijkheid dat de VEM een fysiotherapeut uitzendt naar Kameroen (en betaalt) en waarin aan het CFRASH gevraagd wordt een aanvraag in deze zin te formuleren.

Het duurde hierna nog tot 2009 tot de komst van Ulrike Nehrig (Uli), uitgezonden door de VEM. Omdat het gehandicaptencentrum te klein is voor een voltijdsbaan is gekozen voor een combinatie. Uli werkt in Baham maar ook in het ziekenhuis van Bangwa. De verstandhouding is zeer goed. Om de lokale opleiding te kunnen afronden verlengt zij haar contract van drie jaar tot een periode van vijf jaar.

In deze jaren hebben ook veel externe patienten de fysiotherapie ontdekt. Ze komen er met veel plezier. Nu, na het vertrek van Uli heeft Denise, de vrouw van Pokam Zacharie de leiding overgenomen.

Foto’s fysiotherapie-gebouw voor het centrum CFRASH