AHP²V algemeen

AHP²V
Centrum voor Gehandicapten in Baham, Kameroen

AHP²V is een Franse afkorting en betekent:
“Association Humanitaire pour la Promotion des Personnes Vulnérables”, in het Nederlands : “Humanitaire instelling voor steun aan kwetsbare personen”. Het Centrum staat in de plaats Baham in Kameroen en werd in 1997 opgezet door POKAM Zacharie en zijn vrouw Denise.
Meer dan 10 jaar lang heette het centrum CFRASH (Centre de Formation, de Réhabilitation, d’Appui et de Suivi des Handicapés).
Doelstelling
Voor veel mensen in Kameroen betekent een gehandicapt kind het effect van kwade geesten. Die kwade geesten hebben het blijkbaar op je familie voorzien. Dat geeft angst. Hoe moet je daarmee omgaan? Het is beter je handen er niet aan te branden. Zo wordt de gehandicapte vaak verwaarloosd en in de steek gelaten, een kind dat nergens bij hoort.
Het Centrum in Baham probeert hier iets tegen te doen. Samen met de plaatselijke kerken organiseert het Centrum bijeenkomsten in de dorpen om uit te leggen dat een handicap geen vloek is en dat gehandicapten recht hebben op een betere behandeling.
Het doel van het Centrum is om aan gehandicapten hun menselijke waardigheid terug te geven en hen te stimuleren zich te ontwikkelen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen. Gehandicapten gaan naar school en kunnen een vak leren: naaien, borduren, houtbewerking, omgaan met computers enz.
Veel nadruk ligt ook op autonomie. Zo maken de gehandicapten zelf schoon en werken ze in de moestuin.
Elke vrijdagmiddag vindt de week-evaluatie plaats, gecombineerd met zang en dans. Hier vertelt iedereen wat er die week gebeurd is. Hier leren de gehandicapten zich in het openbaar te uiten en een mening te geven.
Het is geweldig om te zien hoe deze kinderen opbloeien, dat ze ontdekken dat ze er mogen zijn en dat ze leren zich te uiten.

Het Centrum AHP²V wordt gerund door POKAM Zacharie en zijn vrouw Denise, een gediplomeerd verpleegster. Er is een medewerker die les geeft aan de gehandicapten en daarnaast zorgt voor de financiële administratie. 20 personen kunnen maximaal gehuisvest worden, daarnaast bestaat dagopvang.
Er is een organisatie met een bestuur bestaande uit 7 personen, onder wie POKAM zelf en ook een vertegenwoordiger van de gehandicapten. AHP²V is geen kerkelijke organisatie, maar heeft wel nauwe banden met de Eglise Evangélique du Cameroun (EEC).

De Stichting Manengouba heeft al jarenlang een relatie met het Centrum, en heeft zich ook ingezet bij het zoeken naar andere relaties. Met hulp van de Stichting Manengouba is in 2006 een nieuw gebouw neergezet voor de oefen- en bewegingstherapie voor de gehandicapten. Van 2009 tot 2014 heeft hier een Duitse fysiotherapeute gewerkt, Ulrike Nehrig, die ook lokaal mensen heeft opgeleid. Zij was uitgezonden door de Vereinte Evangelische Mission (VEM). LINK fysiotherapie
Sinds 2010 werken in het Centrum ieder jaar 2 Duitse vrijwillig(st)ers. Dit heeft in Duitsland gezorgd voor meer bekendheid en geleid tot contact met het Duitse Wittekindshof (www.wittekindshof.de). Na een bezoek van een delegatie aan Kameroen in 2012, waren POKAM Zacharie en Denise in het voorjaar 2013 in Duitsland op uitnodiging van Wittekindshof. Het bezoek verliep in een goede sfeer en aan het eind werden afspraken gemaakt over een langdurige samenwerking tussen beide centra.

Om te zorgen voor eigen inkomsten werd een aantal jaren geleden een landbouwproject gepland. De uitvoering hiervan heeft lang op zich laten wachten, omdat een in 2007 geschonken terrein tot op heden nooit reëel werd overgedragen. Uiteindelijk werd het project in 2013 gestart op een ander terrein van 5 hectaren. Het ondersteunen van de eigen inkomsten zal hierdoor pas in de komende jaren goed op gang komen. LINK landbouwproject

Door de fysiotherapie, het landbouwproject en het contact met Wittekindshof zijn de vooruitzichten voor het centrum sterk verbeterd. Dit heeft vertrouwen gegeven om te beginnen met het vernieuwen van de huisvesting.

Meer over AHP²V