Projecten

Over de jaren is Stichting Manengouba bij diverse projecten betrokken geweest en blijft zich inzetten voor diverse projecten. Meer informatie hierover vindt u onder Lopende projecten en Afgeronde projecten.