Ontbinding van de Stichting Manengouba

De Stichting Manengouba heeft dankzij de financiële giften van haar donateurs jarenlang steun kunnen geven aan projecten en mensen in Kameroen. Maar het financiële draagvlak, dat vooral bestaat uit oud-Kameroen werkers, is aan het wegvallen en dat maakt voortzetting van de stichting als zelfstandig en initiërend orgaan niet langer realistisch. Daarom is uiteindelijk in 2019 besloten om eind 2020 te stoppen met de Stichting Manengouba.

Tijdens de laatste vergadering op 18 januari 2021, heeft het bestuur het definitieve besluit genomen tot ontbinding van de stichting.

De Stichting Manengouba is dus nu een stichting in ontbinding. Dit betekent dat een periode aanbreekt waarin vereffening zal plaats vinden en de laatste bedragen zullen worden overgemaakt. Het gezamenlijk bestuur is aangewezen als vereffenaar.

Nieuwe donaties zijn niet meer mogelijk en zullen door de penningmeester worden teruggestort.

We gaan ervan uit dat de vereffening enkele maanden zal duren, waarna de Stichting Manengouba “en bonne et due forme” kan worden opgeheven en uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel.