Jaar- / financiële verslagen

Onderstaand is een overzicht waar u de jaarverslagen en financiële verslagen tot op heden kunt inzien. Mocht u vragen hebben, nodigen we u uit contact met ons op te nemen.

Jaarverslag 2017

Highlights Het bestuur van de Stichting Manengouba heeft een beslissing genomen over de toekomst De samenwerking met de partners t.b.v. […]

Jaarverslag 2016

Highlights In 2016 maakte Gerard van Noort bekend te zullen stoppen als secretaris. Hij maakt wel de nieuwbouw in Baham […]

Jaarverslag 2015

Highlights In 2015 werd veel aandacht gegeven aan het nadenken over de toekomst van de stichting. De ontvangen giften blijven […]

Jaarverslag 2014

Highlights In 2014 is veel werk verzet. Na de ontwikkelingen in 2013 kon aandacht worden gegeven aan de nieuwbouw van […]

Jaarverslag 2013

Highlights Het jaar 2013 was een heel goed jaar voor de Stichting. In verschillende al lang lopende situaties, met name […]

Jaarverslag 2012

Highlights Tijdens de Manengouba-dag op 6 oktober werd stilgestaan bij het 15-jarig bestaan van de stichting. Na een kort overzicht […]

Jaarverslag 2011

Highlights Het jaar 2011 was het derde jaar van ons vijfjarig project tot steun aan het Gehandicaptencentrum AHP2V. Er lijkt […]