Jaarverslag 2015

Highlights

  • In 2015 werd veel aandacht gegeven aan het nadenken over de toekomst van de stichting. De ontvangen giften blijven achter bij de uitgaven en het eigen vermogen neemt af. Het is onduidelijk hoe we hiermee willen/moeten omgaan. Wel heeft dit ons ook in 2015 weer gestimuleerd om tijd te schenken aan het zoeken van nieuwe partners voor het centrum AHP²V.
  • In de organisatie Fliedners heeft het centrum AHP²V mogelijk een nieuwe partner gevonden. De eerste fase van de nieuwbouw, de ruwbouw, liep vertraging op en kon in 2015 nog niet worden afgerond.
  • De fondsenwerving voor de afbouw verliep voorspoedig, mede door de samenwerking met het Bureau Internationale Samenwerking.
  • Het landbouwproject ontwikkelt zich goed en kreeg een aanvullende subsidie van ICCO/Kerk in Actie.
  • Met geld van de Vereniging Vrienden van Kameroen kon een kleine uitbreiding van de zonnepanelen op het Centre Polyvalent de Formation in Mbouo worden gerealiseerd.

Lees verder in het Jaarverslag Manengouba 2015
Lees verder in het Financieel Jaarverslag 2015