Jaarverslag 2015 op de website

Juni 2016. Het jaarverslag 2015 staat op de website. Te vinden onder Stichting Manengouba en kijk bij jaar-/financiële verslagen.