Jaarverslag 2014

Highlights

  • In 2014 is veel werk verzet. Na de ontwikkelingen in 2013 kon aandacht worden gegeven aan de nieuwbouw van de huisvesting van het Centrum AHP2V. In juli kon worden begonnen met de ruwbouw, een fantastisch begin.
  • De ontvangen offertes voor de afbouw werden onder supervisie van NFOTABONG Jean Eric gecontroleerd en vaak naar beneden bijgesteld.
  • In september vond weer een Manengouba-dag plaats.

Lees verder in het Jaarverslag Manengouba 2014
Lees verder in het Financieel Jaarverslag 2014