Jaarverslag 2013

Highlights

  • Het jaar 2013 was een heel goed jaar voor de Stichting. In verschillende al lang lopende situaties, met name betreffende het Gehandicaptencentrum AHP2V werd sterke vooruitgang geboekt.
  • Zo kwam eindelijk, na 5 jaar, het landbouwproject van het AHP2V van de grond. Onze pogingen om andere partners voor het Gehandicaptencentrum te vinden kreeg in 2013 resultaat in de door Wittekindshof uitgesproken wil tot samenwer­king met het Centrum. Voor de toekomst van het Centrum is dit een zeer waar­devolle ontwikkeling.
  • Het project duurzame energie met behulp van zonnepanelen voor het Centre Po­lyvalent de Formation in Mbouo werd met succes afgerond
  • Het bestuur van de stichting kreeg een nieuw bestuurslid.

Lees verder in het Jaarverslag Manengouba 2013