Jaarverslag 2012

Highlights

  • Tijdens de Manengouba-dag op 6 oktober werd stilgestaan bij het 15-jarig bestaan van de stichting. Na een kort overzicht van de uitgevoerde projecten deelde de penningmeester mee dat de de gemiddelde leeftijd van de vaste donateurs 68 jaar bedraagt. Iets om bij stil te staan en een aanleiding om samen na te denken over de toekomst van de stichting. Daar werd tijdens deze Manengouba-dag dan ook een begin mee gemaakt, waarbij verschillende scenario’s de revue passeerden. Een veel gehoorde wens was dat de stichting nog jaren zou blijven bestaan. Dit betekent wel dat de stichting voor de toekomst dan nieuwe donateurs moet werven.
  • De samenwerking tussen het centrum AHP2V en Wittekindshof in Duitsland lijkt steeds concreter te worden. Het project met de installatie van zonne-energie in Mbouo gaat door.
  • Al 15 jaar geldt dat, zonder de steun van velen in Nederland, onze activiteiten niet mogelijk waren geweest. We willen hier als bestuur, ook namens onze Kameroenese partners, iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar steun, op wat voor manier dan ook.

Lees verder in het Jaarverslag Manengouba 2012