Eerste demonstratiemodel van de Calabash gebouwd

3 april 2020

Op 11 februari berichtte ik dat ik graag het waterreservoir “Calabash” in Kameroen wilde introduceren, te beginnen met een pilot. En ik vroeg jullie om een bijdrage. Daarop is een fantastische respons gekomen. Begin maart was er een bedrag van € 3.200 gedoneerd, en begin april € 4.600. Ik wil iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken.

Eerste demonstratiemodel

Inmiddels was ik in maart in Kameroen voor het pilotproject. Met veel betrokkenen is gesproken om goedkeuring te krijgen voor het project en over de definitieve vorm ervan. De Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) heeft het project omarmd en de president van de kerk heeft de wens uitgesproken dat in de toekomst iedere pastorie een eigen Calabash heeft.

In Mbouo is het eerste demonstratiemodel van de Calabash gebouwd. In het kader van de voorlichting had ik de gelegenheid om een vergadering van 70 dominees en andere ambtsdragers te mogen toespreken. Iedereen kreeg daarbij ook een A4tje met een korte beschrijving. Direct kwamen verschillende mensen naar mij toe met de vraag of we niet morgen bij hen konden beginnen. Het idee van de Calabash is echt goed ontvangen.

Uitbreiding pilot en subsidieaanvraag

Ngwanou Daniel en ik, de promotoren van de Calabash in Kameroen, hebben besloten om een groter project op te zetten en een subsidieaanvraag te schrijven. Dit grotere project gaat dan over het opleiden van een aantal metselaars (oktober 2020?) en het plaatsen van 22 waterreservoirs, in alle 22 regio’s van de kerk, waarbij deze regio’s zelf 1/3 van de kosten van het reservoir betalen.

Het gedoneerde geld is natuurlijk nog lang niet op. Het zal in de subsidieaanvraag ter ondersteuning worden ingebracht als eigen bijdrage. Iedereen die nog een gift wil geven kan dit natuurlijk nog steeds doen op bankrekeningnummer NL38INGB0007618686 tnv Stichting Manengouba te Soest.

Hartelijke groet,

Gerard van Noort

Bijlage: reisverslag bouw Calabash