Inschrijven als donateur

Als U een bijdrage aan de ontwikkeling van Kameroen wilt geven, via Uw eigen relaties of anderszins, dan kunt U zich opgeven als donateur voor het algemene werk van de Stichting Manengouba of een voorstel voor een concreet ontwikkelingsproject aan het bestuur voorleggen.

Algemeen werk

Bijdragen voor projecten die door de Stichting Manengouba worden gesteund zijn welkom op:

IBAN (ING): NL38 INGB 0007 6186 86 t.n.v. STICHTING MANENGOUBA
Meidoornweg 35, Soest

De Stichting Manengouba heeft de ANBI-status, dus giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voorstel ontwikkelingsproject

Het bestuur beoordeelt het voorstel op zijn merites in het licht van het eigen vastgesteld of historisch opgebouwd beleid en beziet of er financieringsmogelijkheden zijn te vinden.

U kunt via het contactformulier contact met ons opnemen.