Donaties

Bijdragen voor projecten die door de Stichting Manengouba worden gesteund zijn welkom op:

IBAN (ING): NL38 INGB 0007 6186 86 t.n.v. STICHTING MANENGOUBA
Meidoornweg 35, Soest

De Stichting Manengouba heeft de status van algemeen nut beogende instelling, dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor de aftrekbaarheid van een gewone gift gelden evenwel enkele voorwaarden. Onder andere dient het totaal van de door u gedane giften in een jaar een inkomensdrempel te overschrijden. Ook geldt een aftrekmaximum. Voor de details wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.

Indien u de Stichting Manengouba langdurig wil steunen door middel van een periodieke gift kan dit ook voor u voordelig zijn. Voor een periodieke gift geldt geen aftrekdrempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u de gift heeft laten vastleggen. Vanaf 2014 kan dit via een schriftelijke overeenkomst met de Stichting.

Voor een voorbeeld overeenkomst zie Voorbeeld overeenkomst. Voor de overige voorwaarden waaraan een periodieke schenking dient te voldoen wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.